Loading the player...

# Use Youtube player (with Youtube AD) #<<<>>> # Use our player (Downlaod & No Youtube AD) 再生できないときはここをクリック click hrer if failed to load 如无法播放请点击这里#

INFO:
- Gia Linh và chị Silent Sea đến khu vui chơi giải trí trẻ em TINI WOLR chơi thấy có một bãi cát trắng phau gia linh và chị silent sea liền nảy ra ý định tắm trắng bằng cát trắng, gia linh và chị silent sea đã đào hố rồi vùi mình trong cát trắng để tắm trắng với cát trắng. Mời các bạn xem thêm: -Gia Linh chơi đồ chơi mô hình nhà tầng nhà bếp mô hình đường giao thông trong TINI WOLR : https://youtu.be/bBqpxH3uPx8 - Gia Linh chơi trò chơi sắp đặt đồ dùng trong nhà cho gọn gàng tiện dung: https://youtu.be/G29DjD1zy_s #Bibabibo #GiaLinh #MinhThư
Gia Linh tắm trắng bằng cát trắng trong khu vui chơi giải trí TINI WOLRGia Linh tắm trắng bằng cát trắng trong khu vui chơi giải trí TINI WOLRGia Linh tắm trắng bằng cát trắng trong khu vui chơi giải trí TINI WOLRGia Linh tắm trắng bằng cát trắng trong khu vui chơi giải trí TINI WOLR
Gia Linh tắm trắng bằng cát trắng trong khu vui chơi giải trí TINI WOLR